39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Konferencja naukowa 20-21.06.2014
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2014/2015
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


WSGiZ
 

 
AKTUALNOŚCI


ZARZĄDZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM – PODYPLOMOWE STUDIA MENADŻERSKIE TYPU MBA
więcej o studiach ->>

 
Pełne harmongramy dostepne są w zakładce Harmongramy i seminariaUWAGA!!!

OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA W DZIEKANACIE
 KART I INDEKSÓW  W CELU ZALICZENIA SEMESTRU LETNIEGO
 I WPISU NA KOLEJNY SEMESTR, 
 UPŁYN
ĄŁ  30 WRZEŚNIA 2014 ROKU.
STUDENCI, KTÓRZY NIE  WYWIAZALI SIĘ Z POWYŻSZEGO  OBOWIAZKU,  ZOBOWIAZANI SĄ DO ZŁOŻENIA
PODANIA DO DZIEKANA O PRZEDŁUŻENIE SESJI EGZAMINACYJNEJ
ORAZ DO UISZCZENIA OPŁATY W WYSOKOŚCI 150 ZŁ.31 października 2014
UWAGA

Informujemy, iż w dniu 31 października zajęcia dla studentów studiów zaocznych trwać będą  po 1 godzinie zegarowej i skończą się o 19.10.

W DNIU 31 LISTOPADA
BIBLIOTEKA CZYNNA DO GODZ. 11.00.

W DNIU 31 LISTOPADA
DZIEKANAT  CZYNNY
DO GODZ. 17.00. 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego