39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Konferencja naukowa 20-21.06.2014
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2014/2015
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


WSGiZ
 

 
AKTUALNOŚCI


Pełne harmongramy dostepne są w zakładce Harmongramy i seminariaUWAGA!!!

OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA W DZIEKANACIE
 KART I INDEKSÓW  W CELU ZALICZENIA SEMESTRU LETNIEGO
 I WPISU NA KOLEJNY SEMESTR, 
 UPŁYN
ĄŁ  30 WRZEŚNIA 2014 ROKU.
STUDENCI, KTÓRZY NIE  WYWIAZALI SIĘ Z POWYŻSZEGO  OBOWIAZKU,  ZOBOWIAZANI SĄ DO ZŁOŻENIA
PODANIA DO DZIEKANA O PRZEDŁUŻENIE SESJI EGZAMINACYJNEJ
ORAZ DO UISZCZENIA OPŁATY W WYSOKOŚCI 150 ZŁ.24-25 października 2014


UWAGA  I ROK 
Wykład doc. dr Marioli Grzebyk
z dnia 30 listopada zostaje przeniesiony
na 25 października na godz. 8.00.

Wykład z „Polityki społecznej”
oraz egzaminy poprawkowe
u Prof. nadzw. dr hab. K. Zielińskiego
w dniu 25 października
zostają odwołane.

Ćwiczenia dla III roku
wszystkich specjalności
w dniu 25 października rozpoczynają
się od godz. 8.00.

Seminarium dyplomowe
z prof. dr hab. Józefem Salą
w dniu 25 października zostaje odwołane.

Konsultacje dyplomowe
u doc. dr Grażyny Holik
w dniu 24 października
oraz
u doc. dr Zygmunta Nowaka
w dniu 25 października
zostają odwołane!!!

Wykład dla III roku EiZF
doc. dr Zygmunta Nowaka
w dniu 24 października
zostaje odwołany.
UWAGA

Informujemy, że w naszej Uczelni od października 2014 roku zostaną utworzone studia niestacjonarne UEK II-go stopnia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Wszelkie pytania proszę kierować do dziekanatu WSGiZ w Mielcu
17 773 53 50
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego