39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Konferencja naukowa 20-21.06.2014
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2014/2015
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


WSGiZ
 

 
AKTUALNOŚCI

Seminarium dyplomowe
z Prof. dr hab. Józefem Salą 
z dnia
30 stycznia (piątek) zostaje przeniesione
na 21 lutego na godz. 12.30.

UWAGA II ROK

WSZYSCY STUDENCI PROSZENI SĄ O PONOWNY WYBÓR SPECJALNOŚCI:
•  RACHUNKOWOŚĆ I BANKOWOŚĆ
•  EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
•  EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE FIRMĄ
•   GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA
•  EKONOMIKA TURYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ
 

DEKLARACJĘ WYBORU NALEŻY DOKONAĆ W DNIACH
30 -31 STYCZNIA.


Zmiana harmonogramu ćwiczeń 1 rok w najbliższą niedzielę – 01.02.2015 r.
(pobierz plik)
Zmiana harmonogramu ćwiczeń 1 rok w najbliższy piątek – 30.01.2015 r.
(pobierz plik)
Zmiana harmonogramu ćwiczeń 2 rok w najbliższy piątek – 30.01.2015 r.
(pobierz plik)

Podział zagadnień z Polityki społecznej dla studentów III roku
 7 marca 2015
Egzamin dla III Roku
z Polityki społecznej
u Prof. nadzw. dr hab. Kazimierza Zielińskiego
odbędzie się 7 marca od godz. 8.00.
20-21 lutego 2015
Egzamin ustny 
z Metod wyceny przedsiębiorstw
z Prof. zw. dr hab. Andrzejem Pruskiem
odbędzie się:
 20 lutego od godz. 15.00.- 20.00.
21 lutego od godz. 9.00.- 12.00.

Uwaga II Rok
Egzamin z Makroekonomii
u Prof. nadzw. dr hab. K. Zielińskiego
odbędzie się 20 lutego w godz. 12.00.-20.00.

15 lutego 2015
Egzamin dla I roku z przedmiotu
Historia gospodarcza
z dr hab. Krzysztofem Brońskim
odbędzie się 15 lutego o godz. 13.00
14 lutego 2015
UWAGA
Prace z Polityki społecznej do Prof. dr hab. Kazimierza Zielińskiego prosimy składać do 14 lutego w dziekanacie Uczelni.

Egzamin dla I roku u dr Marty Pomykały 
z Prawa odbędzie się 14 lutego w godz. 10.00- 12.00.
(sala 4+5)
8 lutego 2015
Egzamin dla III roku u Prof. dr hab. Andrzeja Sokołowskiego 
z przedmiotu Prognozowanie i symulacje odbędzie się 8 lutego o godz. 8.30.

UWAGA
Egzamin dla II roku ze Statystyki
u Prof. nadzw. dr hab. Andrzeja Sokołowskiego
odbędzie się 8 lutego o godz. 09.30.
(sala 4+5)
6-7 lutego 2015
UWAGA
Seminarium dyplomowe z doc. dr Danutą Golik odbędzie się 6 lutego w godz. 12.00.-14.00.
Dla osób, które nie podeszły do zaliczenia z Gospodarki regionalnej w pierwszym terminie zaliczenie odbędzie się 6 lutego od godz. 12.00.
Wpisy do indeksów odbędą się 6 lutego od godz. 10.00.-12.00.

Egzamin dla I roku z przedmiotu
EKONOMIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Z DR GRAŻYNĄ HOLIK
odbędzie się 6 lutego o godz. 16.30.

Egzamin dla II roku z przedmiotu
FINANSE PUBLICZNE
Z DR GRAŻYNĄ HOLIK
odbędzie się 7 lutego o godz. 9.00.
1 lutego 2015
Uwaga III rok

Wykład dr Pauliny Filip
z Rachunkowości podatkowej
zostaje przeniesiony
z 30 stycznia na 1 lutego (niedziela)
na godz. 13.00.-17.05.

Egzamin dla III Roku
z „Zarządzania strategicznego”
z doc. dr Wacławem Nelcem
odbędzie się
1 lutego o godz. 12.30.

Egzamin dla II roku
z Zarządzania firmą
z dr Mariolą Grzebyk
 odbędzie się 1 lutego o godz. 12.00.

Egzamin dla I roku
z Zarządzania
z dr Mariolą Grzebyk
 odbędzie się 1 lutego o godz. 14.00.
zmiana godziny!!!
29-30 stycznia 2015
Seminarium dyplomowe
z Prof. dr hab. Józefem Salą 
odbędzie się
30 stycznia (piątek) o godz. 17.30.

Seminarium dyplomowe
z Prof. dr hab. Józefem Salą 
z dnia
30 stycznia (piątek) zostaje przeniesione
na 21 lutego na godz. 12.30.


 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego