39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Konferencja naukowa 20-21.06.2014
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2014/2015
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


WSGiZ
 

 
AKTUALNOŚCI


Pełne harmongramy dostepne są w zakładce Harmongramy i seminaria


 
UWAGA III Rok !!!

Informujemy, iż opłata za semestr V oraz VI
w roku akademickim 2014/2015
wynosi 2200 zł za semestr czyli 440 zł miesięcznie.
 Za miesiące sesyjne tj. styczeń i luty oraz czerwiec i lipiec student jest zobowiązany
uiścić czesne łącznie tj. w kwocie 880 zł do 10 stycznia oraz 880 zł w terminie 10 czerwca.
UWAGA!!!

OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA W DZIEKANACIE
 KART I INDEKSÓW  W CELU ZALICZENIA SEMESTRU LETNIEGO
 I WPISU NA KOLEJNY SEMESTR, 
 UPŁYN
ĄŁ  30 WRZEŚNIA 2014 ROKU.
STUDENCI, KTÓRZY NIE  WYWIAZALI SIĘ Z POWYŻSZEGO  OBOWIAZKU,  ZOBOWIAZANI SĄ DO ZŁOŻENIA
PODANIA DO DZIEKANA O PRZEDŁUŻENIE SESJI EGZAMINACYJNEJ
ORAZ DO UISZCZENIA OPŁATY W WYSOKOŚCI 150 ZŁ.25 października 2014
Egzaminy poprawkowe 
u Prof. nadzw. dr hab. Kazimierza Zielińskiego
odbędą się 25 października w godz. 13.00.- 15.00.

Seminarium dyplomowe
z Prof. dr hab. Józefem Salą 
odbędzie się
25-go października o godz. 10.00.

19 października 2014
Wpisy z egzaminu poprawkowego
 z Ekonometrii
u prof. nadzw. dr hab. Andrzeja Sokołowskiego
odbędą się 19 października
 o godz. 13.00.UWAGA

Informujemy, że w naszej Uczelni od października 2014 roku zostaną utworzone studia niestacjonarne UEK II-go stopnia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Wszelkie pytania proszę kierować do dziekanatu WSGiZ w Mielcu
17 773 53 50
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego