39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Konferencja naukowa 20-21.06.2014
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2014/2015
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


WSGiZ
 

 
AKTUALNOŚCI


ZARZĄDZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM – PODYPLOMOWE STUDIA MENADŻERSKIE TYPU MBA
więcej o studiach ->>

 


Seminaria dyplomowe dla III roku
z doc. dr Wacławem Nelcem
odbędą się:
 30 listopada o godz.12.15.
14 grudnia po wykładach
10 stycznia o godz. 13.00.

6-7 lutego 2015
Egzamin dla I roku z przedmiotu
EKONOMIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Z DR GRAŻYNĄ HOLIK
odbędzie się 6 lutego o godz. 16.30.

Egzamin dla II roku z przedmiotu
FINANSE PUBLICZNE
Z DR GRAŻYNĄ HOLIK
odbędzie się 7 lutego o godz. 9.00.

   UWAGA!!!

OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA W DZIEKANACIE
 KART I INDEKSÓW  W CELU ZALICZENIA SEMESTRU LETNIEGO
 I WPISU NA KOLEJNY SEMESTR, 
 UPŁYNĄŁ  30 WRZEŚNIA 2014 ROKU.
STUDENCI, KTÓRZY NIE  WYWIAZALI SIĘ Z POWYŻSZEGO  OBOWIAZKU,  ZOBOWIAZANI SĄ DO ZŁOŻENIA
PODANIA DO DZIEKANA O PRZEDŁUŻENIE SESJI EGZAMINACYJNEJ
ORAZ DO UISZCZENIA OPŁATY W WYSOKOŚCI 150 ZŁ.

 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego