39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2016/2017
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


WSGiZ
 
AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie nawiązała współpracę z Fabryką Nowych Technologii Sp. z o.o. w zakresie przeprowadzania analiz antyplagiatowych prac dyplomowych przy pomocy pierwszego inteligentnego Systemu Przeciwplagiatowego GENUINO.

Program będzie dokonywać kontroli antyplagiatowej wszystkich prac dyplomowych poprzez interfejs www.genuino.pl, celem wykrywania nieuprawnionego wykorzystywania cudzej własności intelektualnej.

Liczymy na to, że współpraca z pierwszym inteligentnegym Systemem Przeciwplagiatowym GENUINO stanie się jednym z elementów stałego podnoszenia jakości kształcenia oraz poziomu wyników osiąganych przez Studentów naszej uczelni.
UWAGA !!!

KARTY EGZAMINACYJNE WYDAWANE BĘDĄ PO OKAZANIU DOWODÓW WPŁAT CZESNEGO
ZA MIESIAC CZERWIEC ORAZ LIPIEC
PONADTO PRZYPOMINAMY O ZWROCIE ZALEGŁYCH KSIĄZEK DO BIBLIOTEKI


UWAGA !!!

STUDENCI I i II ROKU MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ
W DZIEKANACIE WSGIZ OD  25 LIPCA BR.

ZAINTERESOWANE OSOBY PROSZONE SĄ
 O KONTAKT
Z UCZELNIĄ DO DNIA 9 LIPCA.

15-17 lipca 2016
Egzaminy poprawkowe 
u Prof. dr hab. Kazimierza Zielińskiego
odbędą się 15 lipca w godz. 14.00.- 17.00.

Egzamin z Mikroekonomii
u Prof. dr hab. Kazimierza Zielińskiego
odbędzie się:
 15 lipca od godz.17.00.- grupa 101
16 lipca od godz. 9.00.- grupa 102

8-10 lipca 2016
Egzamin dla II Roku
z Ekonometrii
u prof. dr hab. Andrzeja Sokołowskiego
odbędzie się 9 lipca
 o godz. 9.00. w sali 4+5
30 czerwca -3 lipca 2016
UWAGA II ROK

Egzamin z Analizy ekonomicznej
u prof. dr hab. A. Pruska
odbędzie się  2 lipca (sobota)
o godz. 11.00.

UWAGA II ROK EZFiP
Wpisy u prof. dr hab. K. Brońskiego z Zarządzania dziedzictwem kultury odbędą się
3-go lipca (niedziela) o godz. 12.30.

UWAGA III ROK
Seminarium dyplomowe
u prof. dr hab. A. Pruska
odbędzie się 2 lipca (sobota)
 o godz. 10.00.
Indeksy wraz z kartami egzaminacyjnymi do wpisów z Prognozowania rozwoju UE należy złożyć do 1-go lipca (piątek) w dziekanacie.

Egzamin ustny dla I Roku
z Zarządzania
z dr Tadeuszem Matuszkiewiczem 
odbędzie się 1 lipca od godz. 16.00.
2 lipca od godz. 11.00.

Egzamin dla  I rok 
z „Matematyki” z dr Wojciechem Jabłońskim
odbędzie się 2 lipca
o godz. 9.00. sala 4+5

Egzaminy z dr Pauliną Filip
odbędą się 30 czerwca (czwartek)

dla II Roku
z przedmiotu „RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA”
o godz. 18.30.

dla III roku
z przedmiotu „ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH”
o godz. 17.00.

 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego